25η Μάρτη, η έναρξη της κοινωνικής επανάστασης

Από τα μέσα του 18ου αιώνα μια σειρά πόλεμοι, οι λεγόμενοι ρωσοτουρκικοί, συντέλεσαν στην όξυνση της κρίσης της της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Μέσα από τις Ρωσοτουρκικές πολεμικές διενέξεις η φεουδαρχική Οθωμανική αυτοκρατορία που βρισκόταν σε κρίση, αποσυντίθονταν περισσότερο και πολιτικά και οικονομικά ενώ ήταν υποχρεωμένη να αποσύρει διαρκώς στρατιωτικές δυνάμεις από τα κατεχόμενα εδάφη και να…